Tagság

Az Egyesület tagjává olyan (18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) személy válhat, aki:

nyilatkozik a belépési szándékáról,
az Egyesület célját elfogadja,
az alapszabály alapján a tagot terhelő kötelezettségeket vállalja,
valamint az Egyesület működésének első évében két egyesületi alapító rendes tag, későbbiekben két, legalább egyéves tagsággal rendelkező rendes tag a felvételét ajánlja írásban.

A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség dönt egyszerű szótöbbséggel.